Skip to product information
1 of 1

Raizstore

Flor de naranjo l Gabriela Carrera

Flor de naranjo l Gabriela Carrera

Regular price 5.950,00 Kč
Regular price Sale price 5.950,00 Kč
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

CZ Objevte podstatu kulturního oslavování skrze fascinující linorytinné umělecké dílo nazvané 'Flor de Naranjo' od talentované mexické umělkyně Gabriely Carrery. Toto detailně propracované dílo vzdává hold bohatým tradicím mazatecké komunity.

'Naxo loxa' neboli Flor de Naranjo je harmonická regionální melodie, hluboce zakořeněná v srdci mazateckých oslav. Interpretace Gabriely Carrery zachycuje ducha těchto slavností, zejména v průběhu živé #Guelaguetza v Huautla de Jiménez.

S každým důkladně vrytým detail v linoleu se 'Flor de Naranjo' stává více než jen uměleckým dílem – stává se branou do kulturní cesty, ódou tradici a oslavou krásy nalezené v křížení umění a dědictví.

Detaily:

  • Mexická umělkyně - Gabriela Carrera
  • Rozměry: 70x100
  • Linoryt
  • jedinečný kus / Autorský kus

 

ENG Explore the essence of cultural celebration through the mesmerizing linocut artwork titled 'Flor de Naranjo' by the talented Mexican artist Gabriela Carrera. This intricately detailed piece pays homage to the rich traditions of the Mazatec community.

The 'Naxo loxa' or Flor de Naranjo is a harmonious regional melody, deeply rooted in the heart of Mazatec celebrations. Gabriela Carrera's rendition captures the spirit of these festivities, particularly highlighted during the vibrant #Guelaguetza in Huautla de Jiménez.

With every detail carefully etched into the linoleum, 'Flor de Naranjo' becomes more than a mere artwork—it becomes a gateway to a cultural journey, an ode to tradition, and a celebration of the beauty found in the intersection of art and heritage.

Details:

  • Mexican artist - Gabriela Carrera
  • Dimensions: 70x100
  • Technique: Linocut
  • Unique piece / Author's piece
View full details